VIXILANCIA DO NOVO CORONAVIRUS 2019

CASO POSIBLE de novo coronavirus 2019: calquera persoa con síntomas clínicos compatibles cunha infección respiratoria aguda, de calquera gravidade, que presente febre e algún dos seguintes síntomas: dispnea, tose o malestar xeral, que nos 14 días previos ao inicio dos síntomas estivo en China ou en contacto cunha persoa infectada ou en estudio deberá seguir as seguintes recomendacións da Xunta de Galicia.



Comentarios

Entradas populares de este blog

PROTOCOLO INTERNO FRENTE AL CORONAVIRUS EN NUESTRO COLEGIO SMM

BIENVENID@ A NUESTRO BLOG

LANZAMIENTO DE BESOS DESDE LA ENFERMERÍA